Watt Hps Bulb

Studio > Eyehortilux

  • Hx66785 1000-watt Super Hps Spectrum Grow Bulb, 1-pack, Red Glass
  • Hx66785 1000-watt Super Hps Spectrum Grow Bulb, 1-pack, Red Glass
  • 1000-watt Super Hps Grow Bulb, 1-pack, Red Glass
  • 1000-watt Super Hps Grow Bulb, 1-pack, Red